මගේ M#D WhatsApp M#D APK DAWNLOD කරන්න තේරෙන්නෙ නැති අයට ඔන්න❤️🥺 …

මගේ M#D WhatsApp M#D APK DAWNLOD කරන්න තේරෙන්නෙ නැති අයට ඔන්න❤️🥺 #Apk uygulama

45 Kişi Okudu – 0 Kişi Beğendi Sende Beğen Yorum Yap

මගේ M#D WhatsApp M#D APK DAWNLOD කරන්න තේරෙන්නෙ නැති අයට ඔන්න❤️🥺

………….*❤️🍃𝙷𝙾𝚆 𝙰𝚁𝙴 𝚈𝙾𝚄🍃❤️*………….

☆🖇️❤️🥺🍃…………✗*_”ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ʙᴀᴄᴋ ᴍʏ ᴏꜰꜰᴇᴄᴀʟ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ”_*✗…………🍃🥺❤️🖇️☆

℡▬▬▬▬▬℡❪💛💚💙❫ ℡▬▬▬▬▬℡

⠀⠀⠀⣀⣴⣶⠾⠿⠿⣶⣦⣄⠀⠀⠀
⠀⢠⣾⠟⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠻⣷⡄⠀
⢠⣿⠃⠀⣴⣶⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢿⡆
⣼⡇⠀⠀⣿⣿⠁⠀ ⠀⠀⠀⠀⢸⣿
⢻⡇⠀⠀⠈⢻⣦⣀⢀⣤⣄⠀⠀⢸⣿
⠘⣿⡄⠀⠀⠀⠈⠻⠿⣿⠿⠀⢀⣾⠇
⠀⣿⠃⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⡿⠃⠀
⣸⠿⠟⠛⠻⠿⣶⣶⣶⠿⠟⠋⠀⠀

මගේ CHANNEL එක SUBSCRIBE කරෝතිම් විතරයි ඔයාට WHATSAPP MODZ එක DAWNLOD කරන්න වෙන්නෙ ඒ නිසා මුලින්ම CHANNEL එක SUBSCRIBE කරන්නෝ💛🥺🖇️

℡▬▬▬▬▬℡❪💛💚💙❫ ℡▬▬▬▬▬℡

« 𝑌𝐸𝐿𝐿𝑂𝑊 𝑊𝐻𝐴𝑇𝑆𝐴𝑃𝑃 𝑀𝑂𝐷 𝐷𝐴𝑊𝑁𝐿𝑂𝐷 𝐿𝐼𝑁𝐾 »

℡▬▬▬▬▬℡❪💛💚❤️❫ ℡▬▬▬▬▬℡

❖•ೋ°🌸─⃝»͓̽🌸─⃝»͓̽බුදු සරණයිʕᴥ♥️🍃⃟✦⃝🌼᭄᭄᭄̊̊̊̊̊̊࿔°ೋ•❖

*🧸̶⃮⃖🤍̶⃮⃖🦋🧚🏻‍♀️

┼….*ජීවිතේට හමු උනු මිනිසුන් අතුරින්*….
“🥺….*ගොඩක් උන් අවස්තාවාදි උන් බන්*….🥺”
*🧸̶⃮⃖🤍̶⃮⃖🦋||❤️‍🔥 ̶⃮⃖|🍓̶⃮⃖✨̶⃮⃖🌸*

╭──────✆───────
🥺🍃 *͟∆̶ͬͬ͟͞[͟͞|͟͞«̶͟͞͞@̶͟͞𝐫̶͞𝐚̶͞𝐬̶͞𝐡̶͞𝐮̶͟͞_͞𝐦̶͞𝐚̶͞𝐧̶͞𝐢̶͞𝐤̶͟͞𝐚̶̶͟͞»͟͞|͟͞]̶͟͞∆̶͟͞* 🍃🥺
╰──────✆───────

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

🛑‼️අවවාදයයි‼️🛑

NR RASHU MODZ විසින් ඔබ හට ලබා දෙන MOD WHATSAPP /MOD APP /VIRUS APP රීනේම් කිරීම සහ අනවසරයෙන් වෙනත් Youtube නාලිකාවන් වෙත මුදා හැරීම සපුරා තහනම්🛑

ඉහත නීතිය නොපිලිපදින ඔබ හට ඔබගේ Youtube නාලිකාව NR RASHU MODZ විසින් තහනම් කරනු ඇත🛑

ඔබට අප ලබා දෙන සෑම MOD WHATSAPP /MOD APP /VIRUS APP අවසර ඇතිව රීනේම් කිරීමට අප ලබා නෙදේ ඔබට එසේම අප ලබා දෙන MOD WHATSAPP /MOD APP /VIRUS APP රිවීව් Video ගෙන Dawnlod Link එකට එම NR RASHU MODZ විසින් ඔබ හට ලබා දෙන MOD WHATSAPP /MOD APP /VIRUS APP VIDEO Link ඇතුලත් කර යුතුය ‼️🛑
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH
#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH

℡▬▬▬▬▬℡❪💛💚💙❫ ℡▬▬▬▬▬℡

ඔයාලා සහයෝගෙන් අපිට කරල ලොකු උදව්වක් විදිහට පුලුවන් පමනින් NR RASHU MODZ විසින් Youtube Channel වෙත මුදා හරින සියලුම Video Share කරලා ලොකු උදව්වක් දෙන්න අපිත් ආසයි 1k ගහලා සතුටින් ජීවත් වෙන්න🥺 ඒත් උබලා මගෙ සෙට් එකහ් මගෙ Channel එක Share කරලා Channel එක Subscribe කරලා එකතුවෙන්න කියනවා🥺🥺 හැම Video එකකටම ඔයාලට කියන්නෙ කුනුහරපෙන් හරි 🥺 මට බැනලා හරි කමේන්ට් එකක් දාගෙන යන්න මොකද අපිට ඒක ගොඩක් වටිනවා 💛 ඔයාලට පොඩි දෙයයි කරන්න තියෙන්නෙ ඔයාලගෙ අතින් කිසිම මුදලක් වැය වෙන්නෙ නැහැ නේද 🥺 ඒත් අපි Youtube Channel එකෙන් ඔයාලට අරන් එන හැම Video එකකටම අනිවාරෙන් 300 MB යනවා🥺💛 මේ හැමදේම ඔයාලා වෙනුවෙන් අනිවාරෙන් මගෙ මැනිකලා සෙට් එකහ් මාව Subscribe කරලා එකතුවෙන්න කියනවා ………💛🍃🌹

℡▬▬▬▬▬℡❪🥀💛🥀❫ ℡▬▬▬▬▬℡

Join MyWhatsApp Group Link🍃🌹💛

https://chat.whatsapp.com/CK0XrFcEotB4tduUjqlUw0

🥺❤️Subscriber My Yt channel Plisss» https://www.youtube.com/@rashu_manika0715

ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනම් පල්ලෙහයින් කමේන්ට් කරන්නෝ❤️🤭

🖇️🍃🥺❤️.My WhatsApp Number : 0767741208

My WhatsApp Group links🥺❤️

🖇️🍃🥺❤️ WhatsApp bot group link : https://chat.whatsapp.com/LGsAf6PYHs8AI4CjE6CWGX

🖇️🍃🥺❤️TikTok Group link : https://chat.whatsapp.com/K9bgtuelXjJ5HSZqZrloOv

🖇️🍃🥺❤️රියල් වදන් සාගරය Group link : https://chat.whatsapp.com/LBn6QBYWAtT5ukz0ghJszW

🖇️🍃🥺❤️Subscriber My youtube channel : https://www.youtube.com/@rashu_manika0715

Video එක අදට ඉවරයි තවත් දවසක හමු වෙමු බායි සෙට් එකහ් බුදු සරනයී😚❤️

•❤️ Lɪᴋᴇ
•❤️ Cᴏᴍᴍᴇɴᴛ
•❤️ Sʜᴀʀᴇ

#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH
#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH
#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH
#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH#NR_PODDAH

*_♡ ㅤ  ❍ㅤ     ⎙ㅤ    ⌲_*
*_ˡᶦᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ ˢᵃᵛᵉ ˢʰᵃʳᵉ_*

⎝♤༼❦𝙽𝚁 𝚁𝙰𝚂𝙷𝚄 𝙼𝙾𝙳𝚉❦༽♤⎠

Share මගේ M#D WhatsApp M#D APK DAWNLOD කරන්න තේරෙන්නෙ නැති අයට ඔන්න❤️🥺 …
TwitterFacebookGoogle+BufferLinkedInPin ItWhatsappTelegram

İnceleme ve Tartışma

  • තෙරෙනො 🤫❤️

    Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir